AccRevo Accistant คืออะไร?

ระบบ AccRevo Accistant เป็นโปรแกรมจัดการธุรกิจดิจิทัล on Cloud ถูกออกแบบมาให้ผู้ประกอบการใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชี ก็สามารถบริหารจัดการ ออกเอกสารทางด้านบัญชีได้ครบถ้วนทั้งด้านรายรับ และด้านรายจ่ายด้วยฟังก์ชันการออกเอกสารที่ครอบคลุมทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารทางบัญชีได้ง่ายๆเพียงแค่กดเปลี่ยนสถานะเอกสารก็จะถูกสร้างถูกต้องตามแบบฟอร์มมาตรฐานทันที

นอกจากนี้ระบบ AccRevo Accistant ยังมี Dashboard เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางการเงินของธุรกิจไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้ง่ายอีกด้วย

ระบบ AccRevo Accistant เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทบริการ และธุรกิจที่ต้องการตัวช่วยในการออกเอกสารที่มีฟอร์มถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

AccRevo Accistant Packages
โปรแกรมจัดการธุรกิจดิจิทัล on Cloud

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร