กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global: R2G)

🙏ขอขอบคุณสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเชิญ คุณราชิต ไชยรัตน์ (CEO CNR Group & AccRevo) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ”

.

ใน "กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global: R2G)"

🏢ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

.

🌟เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้ได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเชื่อมั่นในความพร้อมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร