รู้ก่อน..เตรียมพร้อมได้ก่อน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์!!

📌รู้ก่อน..เตรียมพร้อมได้ก่อน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์!!

👩‍💼การปรับเกณฑ์หุ้น IPO ของ SET & mai

🌟เพื่อลดความแตกต่างของขนาด รองรับธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ทุนสูง แต่มีฐานะการเงินดี

🗓เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2568


👇โดยรายการปรับเกณฑ์หุ้น IPO (ใหม่) มีดังนี้👇

1. ทุนชำระแล้วหลัง IPO

🟡SET : ≥ 100 ล้านบาท

🟠mai : คงเดิม

2. ส่วนผู้ถือหุ้นหลัง IPO

🟡SET : ≥ 800 ล้านบาท

🟠mai : ≥ 100 ล้านบาท

3. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

🟡SET : ≥ 75 ล้านบาท

🟠mai : ≥ 25 ล้านบาท

4. ปีล่าสุด (และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ) รวม 2-3 ปีล่าสุด

🟡SET : ≥ 125 ล้านบาท

🟠mai : ≥ 40 ล้านบาท

5. Free Float จำนวนหุ้นรายย่อย (ราย)

🟡SET : คงเดิม

🟠mai : คงเดิม

6. % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 50 ล้านบาท ≤ ทุนชำระแล้ว < 300 ล้านบาท

🟡SET : ≥ 30%

🟠mai : ≥ 30%

7. 300 ล้านบาท ≤ ทุนชำระแล้ว < 3,000 ล้านบาท

🟡SET : คงเดิม

🟠mai : คงเดิม

8. ทุนชำระแล้ว ≥ 3,000 ล้านบาท

🟡SET : คงเดิม

🟠mai : คงเดิม

9. % การเสนอขายหุ้น IPO เทียบกับทุนชำระแล้ว หลัง IPO 50 ล้านบาท ≤ ทุนชำระแล้ว < 300 ล้านบาท

🟡SET : ≥ 20%

🟠mai : ≥ 20%

10. 300 ล้านบาท ≤ ทุนชำระแล้ว < 500 ล้านบาท

🟡SET : ≥ 15% หรือ ≥ 60 ล้านบาท* ใช้จำนวนที่สูงกว่า

🟠mai : ≥ 15% หรือ ≥ 60 ล้านบาท* ใช้จำนวนที่สูงกว่า

*คำนวณตามมูลค่า Par

11. ทุนชำระแล้ว ≥ 500 ล้านบาท

🟡SET : คงเดิม

🟠mai : คงเดิม

🔘คุณสมบัติด้านกำไรสุทธิ เฉพาะผู้ที่ยื่นคำขอด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ

🔘คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ระบบควบคุมภายใน, งบการเงินและผู้สอบบัญชี, Silent Period ให้เป็นไปตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ของ ตลท. และเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

👉สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คลิกเลย : https://page.line.me/accrevo

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.comบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร