งานสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”

?งานสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”

มาเรียนรู้การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักบัญชีในอนาคตกันนะคะ

?งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

?สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีผลต่อวิชาชีพบัญชี

☑️สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล

☑️บทบาทด้านเทคโนโลยีของนักบัญชียุคปัจจุบัน

☑️ความคาดหวังของลูกค้าต่อการทำบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน

?เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

☑️Blockchain Technology ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

☑️ Automated Accounting System

☑️การจัดทำและจัดเก็บเอกสารบัญชีด้วยระบบ Cloud Computing

☑️OCR (Optical Chara Recognition)

☑️ AI (Artificial Intelligence)

☑️RPA (Robotic Process Automation)

☑️Data Analytics

☑️Work From Anywhere

☑️Digital Government

?การปรับตัวของนักบัญชีในยุคดิจิทัล กับการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยี

☑️การจัดทำบัญชีด้วยเครื่องมือดิจิทัล

☑️การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญ

☑️การปิดงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs

☑️Tips และเทคนิคสำคัญ ๆ ในการยื่นงบการเงิน

☑️เทคนิคการเลือกรูปแบบรายการต่างๆ

☑️ปัญหาที่มักพบบ่อยและวิธีการแก้ปัญหา

☑️จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

?‍?งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักบัญชีที่มีความพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

☑️จำนวนชั่วโมงอบรม CPD

ผู้ทำบัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี 6 ชั่วโมง

?วัน - เวลา - สถานที่

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.30 น.

?ราคาอบรมสัมมนา (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

ค่าอบรมสัมมนา 2,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 2,140 บาท)

พิเศษ ! รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo ฟรี 1 ปี

➡️ช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 203-216241-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

อย่ารอช้านะคะ !! จำกัดที่นั่งเพียงแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ inbox เพจ Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

*สลิปโอนเงิน แจ้งมา Finance@cnrgroupcompany.com ได้เลยนะคะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร