ภาษีที่ต้องรู้และรับมือ กับกูรูด้านภาษี

AccRevo ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยะ ธีรวัฒนสาร กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี และ อดีตนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

จะมาพูดคุย เจาะลึก เกี่ยวกับภาษีที่ทุกท่านต้องรู้และวิธีการรับมือบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร