New World Order

บทความจาก : Middle East Forbes@10
ผู้เขียน : Khuloud Al Omian
ถอดความเป็นภาษาไทยโดย : AccRevo 

การแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส ทำให้ระบบโลกอ่อนแอลง ผู้คนได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการแยกตัวอยู่ที่บ้านในภาวการณ์นี้ คำถามคือ สิ่งนี้กำลังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใช่หรือไม่ พวกเรามาคาดการณ์กันว่าระบบของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันดู1. ความสมดุลของขั้วอำนาจโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จากการที่ จีนและกลุ่มประเทศตะวันออกฟื้นขึ้นได้เร็วกว่าสหรัฐอเมริกา


2. การผลิตแบบอัตโนมัติ (highly-automated production) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า จะลดกระบวนการที่ต้องใช้คนลงซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ แม้จะวิกฤตกลับมาเกิดซ้ำสอง3. ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีสูงขึ้น เพราะความสามารถของเทคโนโลยีและการจ่ายเงินด้วยระบบออนไลน์ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนนพฤติกรรมของคนจากแบบเดิม ทั้งการซื้อขาย จับจ่ายจากร้านค้า หรือการมีสำนักงานขนาดใหญ่ ไปสู่สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ เช่น การทำงานจากที่บ้าน (Work at home) 


4. การลดลงของการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ เนื่องจากคนเริ่มใช้สิ่งใหม่มาทดแทนการเดินทางด้วยเครื่องบินได้แล้ว เช่น เครื่องมือช่วยจัดประชุมทางไกล (Video conferencing tools)


5. รัฐบาลเริ่มลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิคส์มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาด เช่น ศาล การตรวจคนเข้าเมือง การให้บริการเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง และบริการสำหรับประชาชนอื่นๆ6. รัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการจัดสรรงบประมาณหรือการลงทุนใน การดูแลสุขภาพ (Healthcare) มากขึ้น การขยายตัวของสินค้าเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส การเติบโตของแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกจะเติบโตขึ้น


7. ความเชื่อมั่นของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสของประเทศนั้นๆ ธนาคารกลางแต่ละประเทศจะต้องปล่อยเงินจำนวนมากแก่สถาบันการเงินแบบและระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน


8. สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป จากที่เราเคยยุ่งจนไม่เคยตระหนักถึง ความร่วมมือของนานาชาติในการช่วยเหลือกัน ความดีงามในการช่วยหลือกันอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้วยการบริจาคเงินอย่างมหาศาลเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


9. อีกมุมดีๆระหว่างช่วงระบาดนี้คือการฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อม การลดตัวของไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศจีนและอิตาลีในเดือนมีนาคม โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยมลพิษ เช่นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2020 จะลดลง 1.2% 10. ระบบการศึกษาจะปรับเปลี่ยนเนื่องจากโรงเรียนต้องปิดใน 188 ประเทศ ไปสู่ระบบการเรียนที่บ้าน (Home schooling program) ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้รวมถึงการค้นหาความสามารถของบุตรหลาน การเรียนทางไกลจะช่วยยกระดับและคุณภาพของการศึกษามากขึ้นการอยู่บ้านจะช่วยสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่ครอบครัว จะช่วยสร้างความผูกพัน ความรักและความหวัง โดยควบคู่กัน ระบบความบันทิงออนไลน์ต่างๆ จะช่วยเติมเต็มความสุขของครอบครัวยิ่งขึ้น


ในวันหนึ่งเมื่อวิกฤตนี้ผ่านไป เราจะเป็นพยาน ถึงการพัฒนาและเติบโตขึ้นอีกครั้งของสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาโลกของเราใบนี้ร่วมกัน


ขอขอบคุณบทความและรูปภาพจาก : Middle East Forbes@10 

ผู้เขียน : Khuloud Al Omian 

สามารถอ่านบทความต้นฉบับได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1n6t_RsuIfOX-IUbjxUaWAli_1Iooxatb/view?usp=sharing 

ถอดความเป็นภาษาไทยโดย : AccRevo 


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร