สรุปเวลาการยื่นแบบภาษี


สรุปเวลาการยื่นแบบภาษี


☑️อัปเดตมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส

☑️วิธีการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา


ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ภ.ง.ด.50/55  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (สำหรับการเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ได้ในรอบระยะเวลาบัญชี)2. ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (สำหรับการเสียภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือกำไรสุทธิจริง ของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี)


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขยายระยะเวลายื่น กำหนดเวลาผ่อนชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ


ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ


ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ


อากรแสตมป์

ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระอากรแบบเป็นตัวเงิน


มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

กลุ่มอาชีพที่สามารถประเมินผลกระทบจาก Covid-19 ได้รับความเดือดร้อนและมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้ชัดเจนวิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้ที่รับสิทธิ์ > หลักฐานยืนยัน > ลงทะเบียนผ่านช่องทางใด > วิธีการรับเงิน รับสิทธิ์ใช้ Accistant การบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบดิจิทัล ฟรี 2 เดือน


?AccRevo ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพื่อนๆผู้ประกอบการ ในการ WFH โดยการให้ใช้งานระบบ Accistant ฟรี 2 เดือนนะคะ

รับสิทธิ์ใช้งานฟรีได้ที่ ?? https://accrevo.leaddee.com


?จะจัดการธุรกิจอย่างไรในช่วง Work From Home อ่านได้ที่นี่ ?? https://www.accrevo.com/article/item/144 


คลิกที่นี่เพื่อรับฟัง "สรุปเวลาการยื่นแบบภาษี"  https://youtu.be/a275UyLZY38


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร